Dosinia Luxury Resort - İş Başvuru Formu

General Informations:

Name / Surname Place of Birth
Citizenship Nr. Date of Birth
Your length Blood group RH
Gender Female Male Your weight
E-Mail Adress Nationality T.C. Other
Permanent Address
Phone Nr. Home: Mobil: Mobil 2:
Military service Completed Date of Discharge
Postponed Deferred Date
Exempt Exemption Reason
Do we have a driver's license? A2 B C D E F - History of Driver's License
Your marital status Married Single Occupation of your partner
Do you smoke? Yes No Children
Mahkumiyetiniz Var mı? Yes No Şirketimizde Çalışan
Akrabanız Var mı?
Mühim bir hastalık ameliyat
ya da kaza geçirdiniz mi?
İşletmemizde kalacak yer
istiyor musunuz?
Size ulaşamadığımızda haber
verilecek kişinin Adı ve Soyadı
Telefon Numarası

Learning Information:

School Name Department Start Date End Date
Primary Education
High school
Associate Degree
License
High License
Doctorate

Certificates and Training Programs You Attend

Editor Duration Location Date

Foreign Language Information

Foreign language Speech Read Writing
Very Good Good Medium Very Good Good Medium Very Good Good Medium
English
German
Rusça
Others

Computers

Program Very Good Good Medium Not Yet
Excel
Word

Work Experience (We start from the workplace you last worked on.)

Your Workplace Your task Entry Date Departure Date Reason for leaving Fee Received
Can We Contact Your Latest Business? Evet Hayır
What is the preference of the hotel?

References (Locations where you work / Manager / Responsible / Supervisor Position)

Name Surname Organization Task Phone Number
Task and fee request
Applicant Position The Price You Request

İşbu formu doldurarak verdiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, işe alındığım takdirde aksinin tespiti halinde iş akdimin ihbarsız ve tazminatsız feshi ile, yine yukarıda belirttiğim ikamet adresimin, aksini yazı ile bildirene kadar tebligat adresim sayılacağını kabul ederim.